برد رول باز کن 1500 دستگاه چاپ بنر

برد رول باز کن 1500 دستگاه چاپ بنر

برد رول باز کن 1500 دستگاه چاپ بنر

برد رول باز کن BLDC4-2012.6.15-1500 :

 

-    برد تغذیه آلوین
-    برد که عقب دستگاه و سمت راست قرار میگیرد وظیفه تنظیم سرعت رول بازکن براساس سرعت ماشین را بعهده دارد.
-    Feeling board
 

قیمت برد رول باز کن 1500
1,500,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما