برد سر هد کونیکا 1024U دستگاه چاپ بنر

برد سر هد کونیکا 1024U دستگاه چاپ بنر

برد سر هد کونیکا 1024U دستگاه چاپ بنر

برد سر هد کونیکا  V1.0-1024U :

 

-    برد سر هد کونیکا 1024،  سوکت سر هد 1024، برد سر هد UMC
-    این برد کوچک که بر روی هدهای 1024 وصل می شود، از یک سو به هد و از سوی دیگر توسط کابل به کریج برد دستگاه متصل می باشد.
-    Konica 1024 head board

قیمت برد سر هد کونیکا 1024U
2,400,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما