دستگاه حروف ساز (چنلیوم)

دستگاه حروف ساز

ساخت حروف با دست امكان پذير است اما سوال بزرگ اينجاست كه تا چه زمان؟!

 

يكي از مسائل مهم در سيستم حروف سازي سنتي، زمان و سرعت ساخت حروف است. براي كارهاي تكي و كارهاي كوچك و مي توان گفت در كارهاي كم فايده زمان و سرعت نقش چندان تايين كننده اي ندارد اما وقتي صحبت از ٥٠ يا ١٠٠ عدد تابلو مي شود ديگر زمان تحويل و همچنين كيفيت مسئله بسيار مهمي خواهد بود.

 

نكته دوم ساخت حروف بصورت كاملا يك دست و يك شكل با اندازه گيري دقيق و كمترين ميزان ضايعات است اين يكي از دغدغه هاي استاد حروفساز است و استاد مي داند كيفيت كار نقش مهمي در گرفتن كار هاي بعدي خواهد داشت.

 

نكته سوم تحول و حركت به سمت عملكرد ماشيني اجتناب ناپذير است، امروز اماده شدن و قبول كردن بهتر از مواجه شدن با اجبار با تحول است، قطعا دستگاه هاي حروف سازي با قدرت از راه خواهند رسيد و قسمت زيادي از سيستم حروفسازي را تحت كنترل خود خواهند گرفت.

 

براي ساخت حروف به صورت كلي ما از ماشين هايي براي حروف المينيومي، ماشيني براي حروف استيل، ماشيني حروف و اشكال وكيومي و يك سري از لوازم و متعلقات براي حروف اكروليك استفاده مي كنيم.

 

در ميان اين دستگاه های حروف ساز پر مخاطب ترين دستگاه در حال حاضر دستگاه حروفساز چنليوم است، پس از آن دستگاه حروفساز أستيل و سپس لوازم حروفسازي اكروليك از عموميت بيشتري برخوردارند.

 

دستگاه حروفساز چنليوم براي ساخت حروف چنليوم طراحي شده است اين دستگاه براي كار روي اين حروف تطبيق داده شده است، پس از سالها ازمايش و بهبود هم اكنون دستگاه حروف ساز كاملا قابل اطمينان است و قابليت ساخت انواع حروف را دارا مي باشد.

 

دستگاه حروفساز چنليوم در ٣ مدل B5000 و B5200 و B5600 در بازار عرضه ميشود، اين دستگاه ها از نظر امكانات و نوع عملكرد با يكديگر تفاوت هاي دارند.