سوکت نری برق ورودی بدون فیوز دستگاه چاپ بنر

سوکت نری برق ورودی بدون فیوز دستگاه چاپ بنر

سوکت نری برق ورودی بدون فیوز:

 

-    سوکت نری برق ورودی، سوکت برق ورودی، ورودی برق دستگاه چاپ بنر
-    ورودی برق قسمت هیتر که با برق 220  ولت کار می کند.
 

قیمت سوکت نری برق ورودی بدون فیوز
120,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما