ضربه گیر کریج دستگاه چاپ بنر

ضربه گیر کریج دستگاه چاپ بنر

ضربه گیر کریج :

 

-     استپ دستگاه چاپ بنر، استپ کریج
-    در سمت چپ و راست دستگاه 2 عدد ضربه گیر نصب شده اند که در صورت برخورد احتمالی کریج به سمت چپ یا راست دستگاه از برخورد شدید و آسیب دیدگی جلوگیری می نمایند.
-    Carriage stop
 

قیمت ضربه گیر کریج
270,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما