قاشقک زیر هد دستگاه چاپ بنر

قاشقک زیر هد دستگاه چاپ بنر

قاشقک زیر هد :

 

-    برای تمیز کردن زیر هدها و رفع گرفتگی احتمالی از قاشقک استفاده کنیم.
-    هد پاک کن
 

قیمت قاشقک زیر هد
5,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما