مرکب دستگاه چاپ بنر سری Elephant

مركب دستگاه چاپ بنر سري فيل یکی از بهترین مرکب های موجود برای دستگاه چاپ بنر می باشد.

مركب های دستگاه چاپ بنر، با روش هاي مختلف و از لحاظ تكنيكي قابل تكفيك هستند و ويژگي هاي متمايزي را دارا مي باشند.

از جمله ويژگي هايي كه در حين چاپ و بعد از چاپ مركب ها را از هم متفاوت مي سازد، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

- ميزان بوي مركب مركب هنگام چاپ

- ميزان شفافيت مركب روي سطح چاپ شونده

- ميزان ماندگاري در فضاي خارجي و جلوي نور خورشيد

- ميزان انعطاف پذيري و شكنندگي مركب روي سطح چاپ شونده

- سرعت خشك شدن مركب پس از نشستن روي سطح چاپ شونده 

 

اين ها ويژگي هايي هستند كه جدا از نوع هد دستگاه چاپ بنر و نوع دستگاه چاپ بنر؛ براي قضاوت در مورد كيفيت جوهر دستگاه چاپ بنر مورد استفاده قرار مي گيرند. تغيير در هر يك از اين ويژگي ها بهبود و يا ايجاد مشكل در هر يك نيازمند و تجربه توليد كننده و همچنين هزينه مي باشد.

همان طور كه مي دانيم مركب از ٢ قسمت اصلي رنگدانه و نگهدارنده تشكيل شده است، اما نگهدارنده از قسمت هاي داخلي و مستقل بسياري تشكيل مي شود، مانند روغن، فعال كننده ها, تسريع كننده ها و موارد بسيار متعدد ديگري. تغيير در هر يك از اين موارد با تغيير قيمت مركب دستگاه چاپ بنر و همچنين تغييرات فني همراه خواهد بود.

مركب سري فيل از مركب هاي به نام و موفق در بازار ايران در ٧ سال گذشته بوده است.

 

از ويژگي هاي اصلي اين مركب مي توان به این موارد اشاره نمود:

 

- ماندگاري ٢ سال در برابر نور خورشيد

- شفافيت رنگي بالا

- چاپ روان با كمترين درصد هد گرفتگي

- سرعت خشك شدن مناسب

- انعطاف پذيري مناسب بعد از چاپ

- بسيار كم بؤ و تقريبا نزديك به اكو سالونت

 

اين مركب روي دستگاه هاي با هد كونيكا ٥١٢، ١٠٢٤، ٥١٢i عملكردي بسيار خوب داشته و مورد تأييد تمامي اپراتور هاي قديمي دستگاه مي باشد.

شما می توانید برای خرید این نوع جوهر دستگاه چاپ بنر و  یا مشاوره رایگان، با متخصصان ما در این زمینه در شرکت رکورد تماس بگیرید.