پولی 24 دندانه دستگاه چاپ بنر

پولی 24 دندانه دستگاه چاپ بنر

پولی 24 دندانه دستگاه چاپ بنر

پولی 24 دندانه :

 

-    پولی دستگاه چاپ بنر، پولی سر موتور دستگاه چاپ بنر، پولی سر موتور X، پولی سر موتور کریج
-    پولی از جنس آلومینیوم دارای 24 دندانه با گام S2M که بر روی موتور کریج قرار میگیرد.
-    دارای کیفیت و عملکرد کاملا قابل قبول
-    24teeth pully
 

قیمت پولی 24 دندانه
300,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما