کابل USB دستگاه چاپ بنر

کابل USB دستگاه چاپ بنر

کابل USB :

 

-    کابل مخصوص دستگاه چاپ بنر همراه با نویزگیر
-    این کابل از یک سو به کامپیوتر و از سوی دیگر به مین برد با usb برد منتقل می شود.
-    Printing machine USB cable  
 

قیمت کابل USB
150,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما