کریج برد DX5 دستگاه چاپ بنر

کریج برد DX5 دستگاه چاپ بنر

کریج برد DX5 دستگاه چاپ بنر

Ver 1.2-B-DX5-EPSON

-    کریج برد اپسون B، کریج برد اپسون هد DX5 آلوین
-    کریج برد دارای کیفیت و استحکام عملکرد بسیار بالا
-    کریج برد برای تک هد یا دو هد DX5 اپسون
-    ارتباط با مین برد از طریق کابل اسکازی
-    Allwin EPSON DX5 main board ,EPSON DX5 BYHX main board
 

قیمت کریج برد DX5
520 دلار
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما