کلید رول باز کن دستگاه چاپ بنر

کلید رول باز کن دستگاه چاپ بنر

کلید رول باز کن دستگاه چاپ بنر

کلید رول باز کن :

 

-    کلید رول باز کن دستگاه چاپ بنر
-    کلید قطع و وصل کردن جریان
-    کلید حرکت نوردها به سمت جلو یا عقب
-    Media switch
 

قیمت کلید رول باز کن
120,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما