سوالات شما

دستگاه فقط به صورت نقد بفروش میرسه. کاتر سوما فقط در سایز های 60 و 140و 160 با پایه داریم.