سوالات شما

سلام ميخواستم بدونم دو طرف تيغ بودن برتري حساب ميشه يا چقدر باعث بهتر شدن كار ميشه؟؟