نرم افزارهای دستگاه های چاپ

نرم افزارهای دستگاه چاپ بنر کونیکا

نرم افزار های دستگاه چاپ بنر زار

 • Record software Xaar 128

  در این نرم افزار می توان کالیبره و تنظیمات هد و در نتیجه می توان دستور چاپ را ارسال کرد .

نرم افزارهای دستگاه اکوسالونت و سابلیمیشن

 • نرم افزار اکوسالونت R3400

  نرم افزار اکوسالونت R3400 در واقع واسط میان فایل گرافیکی و دستگاه می باشد به اینصورت که پس از دریافت فایل ریپ شده آن را به دستگاه جهت چاپ ارسال می کند.
   

نرم افزارهای کاترپلاتر

 • کاتر پلاتر - Roses

  این نرم افزار مربوط به دستگاه کاتر پلاتر مدل Roses می باشد که با نصب این درایور می توان از نرم افزار Corel draw بصورت مستقیم دستور ارسال کرد.

 • کاتر پلاتر - Helitin

  این نرم افزار مربوط به دستگاه کاتر پلاتر مدل Helitin  می باشد که با نصب این درایور می توان از نرم افزار Corel draw بصورت مستقیم دستور ارسال کرد.

نرم افزارهای کاتر پلاتر رولند

نرم افزارهای کاتر پلاتر سوما

مین تاپ

نرم افزار کاربردی دستگاه چاپ بنر، کاتر پلاتر