لیست قیمت محصولات رکورد

آخرین بروزرسانی

دستگاه چاپ دستگاه چاپ بنر PL1300 ۱۱۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
دستگاه چاپ بنر PL1500 ۱۴۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه اکوسالونت R3400 ۱۰۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه کاتر پلاتر TRP 300 ۳.۹۶۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
TRP 600 ۴.۸۵۰.۰۰۰ تومان
TRP 900 ۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان
Summa D60 ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
Roland ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه پرس حرارتی 38TA ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
38PB ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
46PB ۵.۰۵۰.۰۰۰ تومان
38MB ۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
46MB ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
6 کاره ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
جوهر جوهر Horse ۸۴.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
جوهر Elephant ۱۰۴.۰۰۰ تومان
سالونت H ۵۵.۰۰۰ تومان
دستگاه حروف ساز B 5100 ---------- مشاهده جزئیات
TPS ۱۸.۵۰۰ دلار
دستگاه لیزر دستگاه لیزر RT1390 ---------- مشاهده جزئیات
دستگاه فایبر مارکینگ ----------
سازه های نمایشگاهی رول آپ ۲۰۱.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
f