لیست قیمت محصولات رکورد

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

دستگاه چاپ دستگاه چاپ بنر PL1300 ۸۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
دستگاه چاپ بنر PL1500 ۱۰۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه اکوسالونت R3400 ----------
دستگاه کاتر پلاتر TRP 300

۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان

۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

مشاهده جزئیات
TRP 600

۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

TRP 900

۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

Summa D60 ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان
Roland ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه پرس حرارتی 38TA ---------- مشاهده جزئیات
38PB

۴.۱۵۰.۰۰۰ تومان

۲.۶۷۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

46PB

۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

38MB

۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

46MB

۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

۴.۱۵۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

6 کاره

۵.۶۵۰.۰۰۰ تومان

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

جوهر جوهر Horse ۶۷.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
جوهر Elephant ۹۴.۰۰۰ تومان
سالونت H ۵۱.۰۰۰ تومان
دستگاه حروف ساز B 5100 ---------- مشاهده جزئیات
TPS ۱۸.۵۰۰ دلار
دستگاه لیزر دستگاه لیزر RT1390 ---------- مشاهده جزئیات
دستگاه فایبر مارکینگ ----------
سازه های نمایشگاهی رول آپ ۱۴۷.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
f