لیست قیمت محصولات رکورد

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

دستگاه چاپ دستگاه چاپ بنر PL1300 ۱۱۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
دستگاه چاپ بنر PL1500 ۱۳۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه اکوسالونت R3400 ----------------------
دستگاه کاتر پلاتر TRP 300

۳.۳۶۰.۰۰۰ تومان

۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

مشاهده جزئیات
TRP 600 ----------------------
TRP 900 ----------------------
Summa D60 ۲۰.۲۵۰.۰۰۰ تومان
Roland ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه پرس حرارتی 38TA ---------------------- مشاهده جزئیات
38PB ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
46PB ۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
38MB ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
46MB ۵.۴۵۰.۰۰۰ تومان
6 کاره ۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان
جوهر جوهر Horse

۸۴.۰۰۰ تومان

۶۶.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

مشاهده جزئیات
جوهر Elephant

۱۰۴.۰۰۰ تومان

۹۳.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

سالونت H

۵۵.۰۰۰ تومان

۵۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

دستگاه حروف ساز B 5100 ---------- مشاهده جزئیات
TPS ۱۸.۵۰۰ دلار
دستگاه لیزر دستگاه لیزر RT1390 ---------- مشاهده جزئیات
دستگاه فایبر مارکینگ ----------
سازه های نمایشگاهی رول آپ ۱۹۸.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
f