لیست قیمت محصولات رکورد

آخرین بروزرسانی 1397/08/24

دستگاه چاپ دستگاه چاپ بنر PL1300 112.700.000  تومان مشاهده جزئیات
دستگاه چاپ بنر PL1500 133.000.000 تومان
دستگاه اکوسالونت R3400 ----------
دستگاه کاتر پلاتر TRP 300

۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان

3.200.000  تومان        فروش ویژه

مشاهده جزئیات
TRP 600

4.900.000 تومان

4.100.000 تومان        فروش ویژه

TRP 900

5.800.000 تومان

4.500.000  تومان        فروش ویژه

Summa D60 19.300.000  تومان
Roland 16.800.000 تومان
دستگاه پرس حرارتی 38TA ---------- مشاهده جزئیات
38PB 3.350.000 تومان
46PB

4.350.000 تومان

38MB 3.900.000 تومان
46MB 5.200.000 تومان
6 کاره

4.100.000 تومان

جوهر جوهر Horse 67.000  تومان مشاهده جزئیات
جوهر Elephant 94.000 تومان
سالونت H 51.000 تومان
دستگاه حروف ساز B 5100 ---------- مشاهده جزئیات
TPS 18.500 دلار
دستگاه لیزر دستگاه لیزر RT1390 ---------- مشاهده جزئیات
دستگاه فایبر مارکینگ ----------
سازه های نمایشگاهی رول آپ 189.000 تومان مشاهده جزئیات
f