لیست قیمت محصولات رکورد

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

دستگاه چاپ دستگاه چاپ بنر PL1300 ۹۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
دستگاه چاپ بنر PL1500 ۱۱۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه اکوسالونت R3400 ----------
دستگاه کاتر پلاتر TRP 300

۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

مشاهده جزئیات
TRP 600

۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

TRP 900

۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

Summa D60 ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
Roland ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه پرس حرارتی 38TA ---------- مشاهده جزئیات
38PB

۴.۱۵۰.۰۰۰ تومان

۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

46PB

۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

38MB

۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

46MB

۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

6 کاره

۵.۶۵۰.۰۰۰ تومان

۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان        فروش ویژه

جوهر جوهر Horse ۶۷.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
جوهر Elephant ۹۴.۰۰۰ تومان
سالونت H ۵۱.۰۰۰ تومان
دستگاه حروف ساز B 5100 ---------- مشاهده جزئیات
TPS ۱۸.۵۰۰ دلار
دستگاه لیزر دستگاه لیزر RT1390 ---------- مشاهده جزئیات
دستگاه فایبر مارکینگ ----------
سازه های نمایشگاهی رول آپ ۱۵۳.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
f