سلام و خسته نباشید. فرق پاپ آپ پارچه ای با معمولی در چیست؟