سلام. من دستگاه پرس حرارتی از رکورد خریدم و خیلی راضیم. می خوام روی موس پد با دستگاه هیت پرسم هم چاپ بزنم چه تنظیماتی را باید در دستگاه اعمال کنم؟