سلام من میتونم از جوهر ۳۵ پیکولیتر برای هد ۴۲ پیکولیتر استفاده کنم ؟