سلام . دستگاه فلت بد هیبرید کاربردی تر است یا ثابت؟