پمپ مکنده اکوسالونت دستگاه چاپ بنر

پمپ مکنده اکوسالونت دستگاه چاپ بنر

پمپ مکنده اکوسالونت :

 

-    پمپ مکنده اکوسالونت
-    این پمپ ها که پمپ خارجی هم نام برده می شوند بیشتر در دستگاه های اکو سالونت و برای زیر مکنده کف مورد استفاده قرار می گیرند.
-    ECO solvent ink pump
 

ثبت سفارش این محصول

سوالات شما