پولی 21 دندانه دستگاه چاپ بنر

پولی 21 دندانه دستگاه چاپ بنر

پولی 21 دندانه دستگاه چاپ بنر

پولی 21 دندانه :

 

-    پولی دستگاه چاپ بنر، پولی سر موتور دستگاه چاپ بنر، پولی سر موتور Y، پولی سر موتور مدیا
-    پولی از جنس آلمینیوم دارای 21 دندانه با گام S2M که بر روی موتور مدیا نصب می شود.
-    کیفیت این پولی بر روی طول عمر تسمه و کیفیت عملکرد  تسمه تاثیر گذار است.
-    21teeth pully
 

قیمت پولی 21 دندانه
300,000 ریال
ثبت سفارش این محصول

سوالات شما