سلام در زمان چاپ صدایی از تسمه ایجاد می شود و جیرجیر می کند که در زمان سردی هوا صدا بیشتر می شود.علت چیه؟ میشه راهنمایی کنید.