سلام. میشه یه توضیح در مورد کار صافی جوهر داخل مخزن جوهر بدین؟