سلام و با تشکر از شما. لطف می کنید توضیح دهید چندتا تیغ همراه دستگاه هست؟