سلام. در کار لمینیت شده کمی حباب دیده می شود و در لبه های کار نیز چروک وجود دارد . علت آن چیست؟