باسلام و خسته نباشید. چرا قیمت پاورها از جای مختلف با هم اینقدر فرق دارند و فرق پاور ها با هم در چیست و شما چه پاوری رو پیشنهاد میدهید؟