سلام دستگاه چاپ بنر کونیکا ۱۵۰۰ دارم بدلیل تمام شدن رنگ و قرار ندادن به موقع رنگ در دستگاه هوا درون شلنگا ورود کرده هرچقدرهم هوا رو خارج میکنم و هواگیری میکنم بازم هوا توی شلنگ هست خیلی اذیت میکنه. کاربرد دکمه وکیوم چیه؟