سلام من نقاش هستم و روی بوم نقاشی می کنم . دنبال یک دستگاه هستم تا بتوانم از کارهای خود خروجی گرفته با کیفیت بالا روی پاچه کنواس چاپ کنم. لازم به ذکر است کارهای اینجانب تا عرض ۲ متر متغیر است. پیشنهاد شما چیست؟